Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2016, Numer 3 (44)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym Marcin Gąsior s. 11-22
Korporacja Chiny : strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu Grzegorz Gliszczyński Mariusz Janik s. 23-39
Marketing produktów ekologicznych : możliwości budowania przewagi konkurencyjnej Magdalena Kalińska-Kula s. 41-50
Determinanty jakości badań marketingowych Robert Nowacki s. 51-62
"Trzy w jednym" : niekorzystne konsekwencje "niedoskonałości" literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności Daniel Oczachowski s. 63-71
The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety Marcin Pigłowski s. 73-81
Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015 Agata Szkiel s. 83-93
Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia Daniel Orłowski Joanna Wierzowiecka s. 95-105
Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw Monika Zajkowska s. 107-114
Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia : od psychografii do analizy poststrukturalistycznej Michał Cebula s. 117-124
Wymiary doświadczenia zakupowego a satysfakcja konsumenta Agnieszka Kacprzak s. 125-133
Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych : wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 135-146
Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej Beata Nowotarska-Romaniak Anna Romaniak s. 147-156
Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych Wanda Patrzałek s. 157-166
Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta Natalia Chomaniuk Piotr Przybyłowski Kinga Urbańska s. 167-175
Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków : (w świetle wyników badań) Renata Seweryn s. 177-187
Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych Katarzyna Szalonka Lucyna Witek s. 189-196
Cechy e-klientów istotną determinantą rozwoju branży RTV Grzegorz Szymański s. 197-206
Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności : studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi Paweł Bryła s. 209-221
Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa Józef Perenc s. 223-233
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu Magdalena Murzyn Mirosława Pluta-Olearnik s. 235-244
Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich Grażyna Rosa s. 245-255
Rola marketingu w budowie start-upu Stanisław Skowron Radosław Skrzetuski s. 257-266
Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie Paweł Waniowski s. 267-278
Innowacje w bankowości komercyjnej : ujęcie marketingowe Dorota Bednarska-Olejniczak s. 281-288
Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych Piotr Blicharz s. 289-298
"Design management" jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów Katarzyna Caban-Piaskowska s. 299-307
Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach Małgorzata Dolińska s. 309-316
Shadow brands : exploring phenomenon of meaningless brands Małgorzata Karpińska-Krakowiak s. 317-326
Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 327-337
Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów Jarosław A. Kowalski s. 339-350
Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci Dominika Kuberska Karolina Suchta s. 351-360
Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych Joanna Newerli-Guz s. 361-369
Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów Aleksandra Cieślik Łukasz Skowron s. 371-379
Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia : podejście konceptualne E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwińska-Knop s. 383-392
Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników Piotr Cyrek s. 393-405
Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X Maria Grzybek Marta Kawa s. 407-416
Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 417-425
Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo Magdalena Maciaszczyk s. 427-436
Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji Agnieszka Rybowska s. 437-446