Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2017, Numer 2 (48)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland Paweł Bryła s. 11-20
Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Rafał Czyżycki s. 21-30
Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy Przemysław Dmowski Kinga Ossowska Maria Śmiechowska s. 31-41
Młodzież wobec wyzwań współczesności Alina Oczachowska s. 43-51
Making purchase decisions on ice cream market Agnieszka Palka s. 53-62
Determinanty stylu życia młodych konsumentów Wanda Patrzałek s. 63-71
Zachowania kobiet w zakresie zastosowania miodu i produktów pszczelich w kosmetyce Piotr Przybyłowski Anita Wilczewska s. 73-83
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze konsumentów pieczywa chrupkiego w opinii studentów Akademii Morskiej Joanna Bartkowicz Millena Ruszkowska s. 85-94
Zachowania konsumentów na rynku second hand Agnieszka Rybowska s. 95-104
Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków Renata Seweryn s. 105-116
Preferencje konsumentów polskich oraz amerykańskich dotyczące spożycia miodów pszczelich Natalia Żak s. 117-130
Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów Ewa Jerzyk s. 133-140
Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw Magdalena Kalińska-Kula s. 141-153
Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych sylwester Białowąs Renata Nestorowicz s. 155-166
Analiza rynku przypraw w Polsce Joanna Newerli-Guz s. 167-175
Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych Józef Perenc s. 177-188
Food dangerous for the consumer in INFOSAN events Marcin Pigłowski s. 189-196
Konsument na rynku globalnym : analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego Adam Sagan s. 197-204
Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego Katarzyna Caban-Piaskowska Anna Miarka s. 207-214
Karty rabatowe jako sposób budowania relacji ze studentami Urszula Chrąchol-Barczyk s. 215-223
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce Dariusz Oczachowski s. 225-232
Budowanie lojalności polskich konsumentów - czy potrzebna jest redefinicja? Anetta Pukas s. 233-242
Determinanty satysfakcji z pracy : studium teoretyczne Monika Sak-Skowron Łukasz Skowron s. 243-253
Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie Paweł Waniowski s. 255-264
How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity Monika Zajkowska s. 265-274
Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością Piotr Cyrek s. 277-287
Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta Marcin Gąsior s. 289-300
Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych Tomasz Czuba Aneta Oniszczuk-Jastrząbek s. 301-310
Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności Agata Szkiel s. 311-321
Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w akredytowanym laboratorium badawczym Joanna Wierzowiecka s. 323-332
Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów Joanna Dyczkowska s. 335-345
Usługi rekreacyjne fitness : cechy usług jako wartości dla klienta Barbara Iwankiewicz-Rak Agnieszka Rak s. 347-355
Strategie marek na rynku napojów energetycznych Jarosław A. Kowalski s. 357-371
Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju Robert Maik s. 373-385
Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń Beata Nowotarska-Romaniak s. 387-395
Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz Mirosława Pluta-Olearnik s. 397-405
Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce Lucyna Daleka Paweł de Pourbaix s. 407-425