Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2017, Numer 1 (47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
External construed country image : the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image Magdalena Daszkiewicz s. 11-20
Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce Rafał Klóska s. 21-28
"One Belt One Road" jako wyraz globalnej ekspansji Chin Karolina Łopacińska s. 29-38
Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie Beata Paliś s. 39-49
Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises Monika Spychalska-Wojtkiewicz s. 51-58
Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń Daniel Szostak s. 59-71
Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności Marzena Wanagos s. 73-80
Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami Bogusław Bembenek s. 83-103
The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland Patrycja Brańka Sebastian Brańka s. 105-113
Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów Marcin Haberla s. 115-122
Sądy wojskowe - uwarunkowania komunikacji z otoczeniem Paweł Kocoń s. 123-130
Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej Joanna Kos-Łabędowicz s. 131-142
Terytorialny marketing doświadczeń na przykładzie miasta Częstochowa Anna Niedzielska s. 143-152
Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych Robert Nowacki s. 153-162
Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu - innowacja czy konieczność? Joanna Wardzała s. 163-170
Dimensions of brand commitment : case of higher education Katarzyna Dziewanowska s. 173-181
Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie Jacek Dziwulski s. 183-195
Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects Monika Hajdas s. 197-207
Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples Gunta Grīnberga-Zālīte Joanna Hernik s. 209-219
Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca Agnieszka Niezgoda s. 221-228
Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów : implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej Anna Rogala s. 229-239
Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki Monika Skorek s. 241-250
Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu Iwona Czerska s. 253-260
Komunikacja marketingowa w realiach "omnichannel" : ujęcie modelowe Beata Gotwald-Feja s. 261-271
Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 273-280
Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych Joanna Nogieć s. 281-290
"Content marketing" jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem Joanna Pikuła-Małachowska s. 291-299
Kampanie "storytellingowe" na rzecz marek w teorii i praktyce : wybrane aspekty Honorata Howaniec Beata Tarczydło s. 301-310
"Advertainment" w komunikacji marketingowej marki miasta Joanna Wyrwisz s. 311-319
Targi turystyczne jako forma promocji miast i regionów turystycznych Piotr Zawadzki s. 321-330
Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej : wyniki badań Mateusz Grzesiak s. 333-341
Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 343-352
The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice Marlena Kotlarek Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 353-361
Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych Anna Szwajlik Kamila Słupińska s. 363-372
Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z Barbara Mróz-Gorgoń Grzegorz Szymański s. 373-382