Tytuł Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
ISSN 2450-775X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)
2016, Numer 1 (42)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Życie i dokonania prof. zw. dr. hab. Józefa Perenca : osiągnięcia naukowe i kierunki badań Grażyna Rosa s. 9-14
Życie i dokonania
prof. zw. dr. hab. Józefa Perenca : wykaz ważniejszych publikacji s. 15-33
Życie i dokonania
prof. zw. dr. hab. Józefa Perenca : wypromowani doktorzy s. 35-36
Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości? Juliusz Engelhardt s. 39-54
Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015 Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 55-64
Kierunki zmian w strukturze bałtyckiej floty promowej i ich wpływ na segment przewozów pasażerskich Marta Mańkowska s. 65-78
Odpady motoryzacyjne : zagrożenie, odzysk i recykling Eugeniusz Mazur s. 79-87
Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939 Andrzej Mielcarek s. 89-100
Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej Leszek Mindur s. 101-110
Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej Maciej Mindur s. 111-125
Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce Anita Mutwil s. 127-138
Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 139-148
Asymetria informacji na rynku turystycznym Aleksander Panasiuk s. 149-158
Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich : na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin Michał Pluciński s. 159-172
Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych : uwarunkowania i kierunki Grażyna Rosa s. 173-187
Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych Daniel Szostak s. 189-199
Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób Krzysztof Wesołowski s. 201-215
Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014 Piotr Nowaczyk Jolanta Zieziula s. 217-228
Marka w usługach rekreacyjnych : znaczenie i kształtowanie Barbara Iwankiewicz-Rak Agnieszka Rak s. 231-241
Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych Wiesław M. Maziarz s. 243-251
Rola marketingu w rozwoju rynku sztuki Anna Rogozińska s. 253-266
Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług Kazimierz Rogoziński s. 267-282
Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Monika Wojtkiewicz s. 283-296