Tytuł Studia Germanica Gedanensia
ISSN 1230-6045
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Germanica Gedanensia
2008, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Kątny s. 7
Słowiańskie nazwy "warkocza" w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych Janusz Siatkowski s. 8-24
The Competition of Conceptual Models of Different Stages of the Development of SlavonicLanguages Alena Rudenka s. 25-34
Instrumentalizacja kontaktu językowego: Wasserpolnisch – gwara śląska – kreol górnośląski Piotr Kocyba s. 35-46
O etymologii wyrazów "dzięki / dziękować Tomasz Czarnecki s. 47-56
Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny Dorota Krystyna Rembiszewska s. 57-66
Od przestrachu – "zamowa, zagovor" Krystyna Szcześniak s. 68-83
Sytuacja socjolingwistyczna ludności mieszanej polsko-ukraińskiej w Baniach Mazurskich Agnieszka Mazurowska s. 84-93
Kontakty katolicko-prawosławne na Bukowinie Karpackiej Helena Krasowska s. 94-100
Deutsche Familiennamen polnischer Herkunft und polnische Familiennamen deutscher Herkunft aus dem Gebiet der ehemaligen Sprachinsel Bielitz Grzegorz Chromik s. 101-108
Jałowiec ("Juniperus communis") w ujęciu kulturowym Izabela Barbara Błaziak s. 109-128
Funkcja stylistyczna konstrukcji z nominalizacjami w języku polskim i czeskim Elżbieta Kaczmarska s. 129-136
Hybrydyczność polskiego języka ekonomii Magdalena Bielenia-Grajewska s. 137-144
Zapożyczenia językowe w zróżnicowanym kulturowo międzynarodowym przedsiębiorstwie – na przykładzie firmy MICHELIN Monika Sobina s. 145-153
English-Polish language contact and its influence on the semantics of Polish Marcin Zabawa s. 154-164
O czeskiej i górnołużyckiej frazeologii, czyli ustalone porównania semantycznego pola kłamstwa w dwóch bliskich sobie językach Anna Jakubowska s. 165-176
Zum Sprichwort-Minimum des Deutschen vor dem Hintergrund deutsch-polnischer Sprichwörterbücher Czesława Schatte s. 177-185
Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego Beata Mikołajczyk s. 186-197
Formy anakolutu w mówionym języku polskim i niemieckim na przykładzie rozmów medialnych Paweł Rybszleger s. 198-207
Zur pragma-semantischen Analyse der zweisprachigen Pressepublikationen der „Danziger Neuesten Nachrichten“ aus kontrastiver Sicht Jan Sikora s. 208-220
Sprachlichkeit Danzigs Grażyna Łopuszańska s. 221-229
Der „schwarze Tod” im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen Liliana Górska s. 230-245
Niderlandzkie pożyczki leksykalne w języku polskim i ich miejsce w słownikach Agata Kowalska-Szubert s. 246-254
Słownik pośrednikiem między kulturami : analiza jednojęzycznych słowników języka niemieckiego jako obcego Monika Bielińska s. 255-266
Slawizmy leksykalne w polu semantycznym nazw ubiorów w języku jidysz Agata Kondrat s. 267-274
Wpływ czeski na szesnastowieczne słowiańskie tłumaczenia biblijne : na przykładzie Księgi Koheleta Ałła Kożynowa s. 275-282
Ekwiwalencja w przekładzie unijnej terminologii prawnej Krzysztof Szczurek s. 295-306
Zmiana modalności wypowiedzi jako sposób ratowania twarzy tłumacza w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym Magdalena Jurewicz s. 307-315
Teoria prototypu w kontekście kontaktów językowo-kulturowych i przekładu Joanna Kubaszczyk s. 316-325
Zderzenie kultur w ujęciu translatorycznym na podstawie dziewiętnastowiecznych przekładów literatury rosyjskiej Justyma Suracka s. 326-334
W poszukiwaniu nowego języka : rzecz o włoskich futurystach, rosyjskich kubofuturystach i niemieckich dadaistach Krzysztof Tkaczyk s. 335-346
Kontakty kulturowe i językowe w najnowszej twórczości Dubravki Ugrešić Anita Gostomska s. 347-353
Interkulturalität und das Konzept der interkulturellen Kompetenz Barbara Sadownik s. 354-374