Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2018, Numer 2 (29)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii : Komunikat Agnieszka Gołda s. 7-27
The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics Measures and tools Anna Małgorzata Kamińska s. 29-46
Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych : Modele i metody Anna Małgorzata Kamińska s. 47-63
Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych : Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii Anna Matysek s. 65-81
Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” Izabela Swoboda s. 83-108
Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016) Karolina Żuk s. 109-121
„Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia”, red. nauk. Mariola Antczak, Łódź 2017 : [recenzja] Edyta Kosik Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 123-128
„Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, Wojciech Czerski, Lublin 2017 : [recenzja] Iwona Müller Wojciech Czerski (aut. dzieła rec.) s. 129-132
„Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego”, red. Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2017 : [recenzja] Marta Nadolna-Tłuczykont Anna Mierzecka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Barbara Zybert (aut. dzieła rec.) s. 133-135
„Szukanie kluczy : o literaturze poobozowej Gustawa Morcinka”, Lucyna Sadzikowska, Katowice 2017 : [recenzja] Anita Jasińska s. 137-140
Warsztaty „Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”, Wrocław, 6 listopada 2017 r. Dorota Kolenda s. 141-144
Seminarium naukowe „Biblioteki Europy”, Katowice, 8 listopada 2017 r. Dominika Panek s. 145-152
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”, Kraków, 15 listopada 2017 r. Izabela Kochańczyk s. 153-158
Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Ireny Sochy, Katowice, 20 listopada 2017 r. Zuzanna Świeżowska s. 159-162
Konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy „Książka czy wiedza, czyli różnorodność form i narzędzi edukacji”, Bielsko-Biała, 28 listopada 2017 r. Agnieszka Łaszczych s. 163-167
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Rola biblioteki w środowisku lokalnym”, Wrocław, 1 grudnia 2017 r. Jadwiga Lewińska s. 169-172
XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś”, Katowice, 5 grudnia 2017 r. Martyna Król Katarzyna Szmidt s. 173-177
Ogólnopolska konferencja naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, Katowice, 6–8 grudnia 2017 r. Monika Szafrańska s. 179-183