Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2017, Numer 1 (24)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań Irena Moreino s. 7-27
Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Anna Gawinek Marta Gawlik s. 29-39
Narodowy Zasób Biblioteczny w świetle zmian prawnych Magdalena Gomułka s. 41-55
Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość : bibliologiczny rekonesans badawczy Agnieszka Kotwica s. 57-78
"Spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów" : polskie, litewskie i białoruskie dziedzictwo pozostałe po rodzinie Pusłowskich Izabela Zlot s. 79-104
Współczesna książka polska w zasobach Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz Michał Żytomirski s. 105-116
Geneza Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach i jego wkład w ratowanie pamięci o Żydach i kulturze żydowskiej Szymon Król s. 117-123
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską: materiały do bibliografii : cz. 3: Litwa i Rosja Katarzyna Janczulewicz s. 125-148
65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.) Hanna Bias s. 149-154
V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Wrocław, 15–16 września 2016 r.) Beata Starosta s. 155-160
11. Forum Młodych Bibliotekarzy "W Bibliotece Wszystko Gra" (Opole, 15–16 września 2016 r.) Izabela Kochańczyk s. 161-166
XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych "Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca" (Warszawa, 22–23 września 2016 r.) Magdalena Gapińska s. 167-170
Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.) Adriana Piechota s. 171-174
Konferencja "Książka dawna i jej właściciele" (Wrocław, 29 września–1 października 2016 r.) Weronika Pawłowicz s. 175-179
Konferencja naukowa "Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu" (Lublin, 6–7 października 2016 r.) Natalia Wilczek s. 181-186
Ogólnopolska konferencja "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie" (Wrocław, 6–7 października 2016 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 187-193
22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12–14 września 2016 r.) Jolanta Szulc s. 195-198
Konferencja "Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem" (Warszawa, 14 października 2016 r.) Jolanta Szulc s. 199-202
"Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa : kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość", Małgorzata Gawlik-Kobylińska, Warszawa 2016 : [recenzja] Aleksandra E. Adamczyk Małgorzata Gawlik-Kobylińska (aut. dzieła rec.) s. 203-206