Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2017, Numer 4 (27)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie komunikacji naukowej i promocji nauki Edyta Gałuszka s. 7-17
Internetowe narzędzia komunikacji, czyli jak zapanować nad chaosem informacyjnym Anna Małgorzata Kamińska s. 19-35
Social media – sprawne narzędzie komunikacji w środowisku naukowym Adriana Piechota s. 37-52
Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych Anna Matysek s. 53-68
„Nowa Biblioteka Usługi, Technologie Informacyjne i Media” narzędziem popularyzowania nauki : analiza bibliometryczna czasopisma Anna Gawinek Marta Gawlik s. 69-82
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską : Raport z przeprowadzonego badania Katarzyna Janczulewicz s. 83-112
Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych Agnieszka Magiera s. 113-126
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne”, Warszawa, 15–16 maja 2017 r. Anna Małgorzata Kamińska s. 127-130
VII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”, Lwów, 18–19 maja 2017 r. Anna Stach-Siegieńczuk s. 131-138
Konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, Katowice, 23 maja 2017 r. Renata Frączek s. 139-140
IV Konferencja z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pt. „Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”, Kraków, 24–25 maja 2017 r. Agnieszka Łakomy-Chłosta s. 141-144
Seminarium PolBiT „Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni”, Warszawa, 29 maja 2017 r. Alicja Paruzel s. 145-148
International Conference Distance Learing, Simulation and Communication ‘DLSC 2017’, Brno, 31 May –2 June 2017 Joanna Szulc s. 149-151
IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Conference and Assembly “Libraries. Solidarity. Society” (Wrocław, 19–25 August 2017) Katarzyna Janczulewicz s. 153-165
"Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0", red. Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marczec, Bydgoszcz 2016 : [recenzja] Eliza Lubojańska Katarzyna Domańska (aut. dzieła rec.) Ewa Głowacka (aut. dzieła rec.) Paweł Marzec (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Biblioteka na miarę : przestrzeń, zasoby, usługi", red. Małgorzata Świrad, Barbara Żmigrodzka, Wrocław 2016 : [recenzja] Marlena Gęborska Małgorzata Świrad (aut. dzieła rec.) Barbara Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Czas lektury", Krystyna Koziołek, Katowice 2016 : [recenzja] Magdalena Ochwat Krystyna Koziołek (aut. dzieła rec.) s. 179-186