Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2018, Numer 1 (28)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książka i czasopismo regionalne w działalności wydawniczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Agnieszka Hałubiec Hanna Jamry s. 7-25
„Gazeta Podhalańska” : Problematyka, zadania i funkcje Anna Pigoń s. 27-42
Reklama na łamach „Powstańca Śląskiego” (1927–1936) Natalia Wilczek s. 43-58
Analiza zawartości „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” (2006–2016) Maciej Waltoś s. 59-77
Specyfika funkcjonowania i ewolucja biuletynów Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce „Pro Medico” Śląskiej Izby Lekarskiej jako przykład profesjonalizacji periodyku branżowego Aleksandra Pethe s. 79-90
„Kalendarz Żorski” jako źródło wiedzy o mieście Magdalena Smyczek s. 91-99
Sztuka prymitywna na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego „Śląsk” : wybór Marta Gawlik s. 101-118
Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa na łamach elektronicznych wydań czasopism regionalistycznych Podbeskidzia w latach 2015–2016 Edyta Kosik s. 119-134
XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Toruń, 5–7 września 2017 r. Jolanta Szulc s. 135-138
XXXVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”, Katowice, 7 września 2017 r. Anna Matysek s. 139-141
I Forum Dydaktyczne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Katowice, 14 września 2017 r. s. 143-145
Konferencja naukowa „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”, Olsztyn, 14–15 września 2017 r. Lidia Derfert-Wolf s. 147-154
XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – badania naukowe – technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej”, Zakopane, 20–22 września 2017 r. Renata Frączek s. 155-157
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”, Katowice, 17–18 października 2017 r. Artur Oźlański Paweł Wita s. 159-164
Konferencja jubileuszowa „200 lat Ossolineum”, Wrocław, 18–20 października 2017 r. Barbara Maresz s. 165-170
Konferencja „Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?”, Poznań, 25–26 października 2017 r. Joanna Dziak s. 171-175
„Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017 : [recenzja] Aleksandra E. Adamczyk Emanuel Kulczycki (aut. dzieła rec.) s. 177-181