Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2017, Numer 3 (26)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje kluczowe w komunikacji naukowej Małgorzata Gwadera s. 7-32
omunikacja naukowa w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Krystyna Michniewicz-Wanik s. 33-52
Inicjatywy podnoszące świadomość ochrony praw własności intelektualnej w Polsce Anna Wiktorska s. 53-68
Ograniczenia dostępu do książek z domeny publicznej w środowisku cyfrowym Agnieszka Łakomy-Chłosta s. 69-79
spółautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii Kontynuacja badań za lata 2010–2015 Joanna Tokarczyk s. 81-93
Noce Naukowców i Festiwale Nauki jako forma popularyzacji nauki oraz sposób komunikacji ludzi nauki z otoczeniem Edyta Kosik s. 95-116
Mistrz – uczeń czy konsument – producent? Orientacja konsumencka i jej wpływ na komunikację w szkolnictwie wyższym Marcin Kozak s. 117-129
Internetowe usługi zwiększające produktywność współpracy zdalnej Anna Małgorzata Kamińska s. 131-144
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy jako forma komunikacji środowiskowej Jędrzej Leśniewski s. 145-157
Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2007–2016 Retrospekcja i perspektywy Kalina Sobieska s. 159-170
XXXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Biblioteka dla dydaktyki” (Chorzów, 10 lutego 2017 r.) Maria Kycler s. 171-175
onferencja „Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym” (Warszawa, 15 lutego 2017 r.) Jarosław Pacek s. 177-182
Wycieczka poznawcza – warsztaty (Warszawa, 6–7 kwietnia 2017 r.) Adriana Piechota s. 183-184
I Konferencja dla szkół i bibliotek „Którędy do młodego czytelnika?” (Żory, 12 kwietnia 2017 r.) Magdalena Smyczek s. 185-188
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki” (Bydgoszcz, 24–25 kwietnia 2017 r.) Agnieszka Gołda s. 189-195
Uroczystość nadania imienia Profesora Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 25 kwietnia 2017 r.) Martyna Król Katarzyna Szmidt s. 197-200
XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Multibibliotekarstwo” (Gdańsk, 11–12 maja 2017 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 201-208
8. Warszawskie Targi Książki (Warszawa, 18–21 maja 2017 r.) Przemysław Kasperkiewicz Aleksandra Maruszczyk s. 209-220
"Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania", (red.) Stanisław Skórka, Michał Rogoż, Kraków 2016 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Michał Rogoż (aut. dzieła rec.) Stanisław Skórka (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Świat bibliotek z bibliotecznych podróży", Renata Ciesielska-Kruczek, Warszawa 2017 : [recenzja] Edyta Kosik Renata Ciesielska-Kruczek (aut. dzieła rec.) s. 229-231