Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2016, Numer 3 (22)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania bibliotek naukowych w zakresie ochrony oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Justyna Buczyńska-Łaba Barbara Krasińska s. 7-24
Dostęp do polskiej literatury dla dzieci w bibliotekach cyfrowych i agregatorach zbiorów cyfrowych Paulina Motylińska s. 25-40
Nieznany rękopis z Bavorovianum : perspektywy badań zdigitalizowanych zbiorów z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Dominika Fesser s. 41-51
Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą ojczyzną : rozważania wokół czasopisma "Waldenburger Heimatbote" Zbigniew Gruszka s. 53-60
"Książka w rogatywce" – najcenniejsze zbiory biblioteczne zgromadzone w wojskowych książnicach w Polsce i na świecie Sergiusz Czarzasty s. 61-80
Model wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce : przykład Górnego Śląska Arkadiusz Ochmański s. 81-104
Performowanie polskiego smaku: kuchnia narodowa jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Anna Matras s. 105-114
Bibliografia Chorzowa i Bibliografia Bytomia jako sposób na zachowanie w pamięci piśmienniczego dziedzictwa lokalnej społeczności Edyta Kosik s. 115-127
Nowoczesna technologia – szansa czy zagrożenie dla ochrony dziedzictwa narodowego Marcin Kozak Sylwia Żłobińska s. 129-135
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących Polską: materiały do bibliografii : cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja Katarzyna Janczulewicz s. 137-168
XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego "Biblioteka przestrzenią do działania" (Zabrze, 18 marca 2016 r.) Małgorzata Gwadera s. 169-171
4th international conference "Scientific Communication in the Digital Age" (Kyiv, March 30–31, 2016) Tetiana Borysova Svitlana Chukanova s. 173-179
Konferencja "Młody czytelnik w świecie literatury" (Cieszyn, 14 kwietnia 2016 r.) Beata Przewoźnik s. 181-182
Konferencja "Czytamy ↔ Wychowujemy" (Pszczyna, 19 kwietnia 2016 r.) Beata Przewoźnik s. 183-186
Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą" (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 r.) Maria Kycler s. 187-196
X Konferencja Bałtycka "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem "Zarządzanie jakością Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej" (Gdańsk, 11–13 maja 2016 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 197-206
Narada problemowa poświęcona problemom gromadzenia zbiorów (Katowice, 16 maja 2016 r.) Agnieszka Gołda s. 207-210
"By chronić i zdobić: o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu", Arkadiusz Wagner, Paryż–Toruń 2014 : [recenzja] Agnieszka Biały Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966–2012 : tematyka humanistyczno-społeczna", Tadeusz Oracki, Gdańsk 2014 : [recenzja] Anna Bogdańska Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 215-217