Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2016, Numer 4 (23)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książka użytkowa dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie XIX w. Izabella Szafranalias-Szafrańska s. 11-41
Dziewiętnastowieczne zbiory pieśni i piosenek dla dzieci i młodzieży Mirela Kluczniok s. 43-64
Czytelnie uczniowskie i kółka naukowe w procesie kształcenia i wychowania uczniów w galicyjskich szkołach średnich (w świetle sprawozdań szkolnych z lat 1904–1917) Bożena Wałek s. 65-90
Czytania dziecięce w sztuce polskiej drugiej połowy XIX i początku XX w. Katarzyna Krupka-Jedynak s. 91-112
Polska recepcja wydawnicza i czytelnicza powieści Frances Hodgson Burnett : komunikat o stanie badań Anna Gwadera s. 113-122
"Książki dla młodzieży [...] powinny przedstawiać [...] czuły mechanizm walki klasowej" : Szczecińskie Plenum Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, sierpień 1951 r. Marta Nadolna-Tłuczykont s. 123-133
Walory rozrywkowe oraz wychowawcze literatury sensacyjno-detektywistycznej i przygodowej dla dzieci na przykładzie twórczości Adama Bahdaja Adrian Uljasz s. 135-161
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską : materiały do bibliografii : cz.2: Ukraina i Białoruś Katarzyna Janczulewicz s. 163-186
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2015 r. Tomasz Olik s. 187-192
Wyjazd dydaktyczny w ramach programu LLP Jolanta Szulc s. 193-198
Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+ do Knjižnice Univerze v Ljubljani (Lublana, 16–20 maja 2016 r.) Eliza Lubojańska Ewa Sąsiadek s. 199-206
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona Zbiorów Bibliotecznych Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość" (Bydgoszcz, 19–20 maja 2016 r.) Agnieszka Bangrowska s. 207-212
"Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie" (Gliwice, 31 maja 2016 r.) Małgorzata Gwadera s. 213-215
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (Warszawa, 21 czerwca 2016 r.) Jolanta Szulc s. 217-220
"Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN" (Warszawa, 29 czerwca 2016 r.) Beata Żołędowska-Król s. 221-223
"Fantastycznie obecne : anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej", Michał Rogoż, Kraków 2015 : [recenzja] Olimpia Gogolin Michał Rogoż (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej", Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt, Warszawa 2015 : [recenzja] Edyta Kosik Agnieszka Chamera-Nowak (aut. dzieła rec.) Lidia Ippoldt (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Kościół w Internecie – Internet w Kościele : społeczeństwo internautów a kultura globalna", red. Konrad Glombik, Maria Kalczyńska, Opole 2015 : [recenzja] Anna Marcol Konrad Glombik (aut. dzieła rec.) Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Belliculum diplomaticum VI Thorunense : od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego", pod red. Krzysztofa Kopińskiego i Janusza Tandeckiego, Toruń 2016 : [recenzja] Justyna Adamus-Kowalska Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku", Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć, Warszawa 2016 : [recenzja] Małgorzata Gwadera Jarosław Kopeć (aut. dzieła rec.) Izabela Koryś (aut. dzieła rec.) Dominika Michalak (aut. dzieła rec.) s. 243-246