Tytuł Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
ISSN 1505-4195
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2017, Numer 2 (25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Biblioteka Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej” jako przykład serii wydawniczej z politycznym przesłaniem Bogumiła Staniów s. 7-20
Uważajcie na kałamarz! Wokół Historyjek o Alicji… Gianniego Rodariego Zofia Ożóg-Winiarska s. 21-34
Ilustracja autorska we współczesnych literackich książkach dla dzieci i młodzieży Anna Gwadera s. 35-48
Utwory o charakterze edukacyjnym w dorobku Renaty Piątkowskiej Magdalena Smyczek s. 49-64
Zuzanny Orlińskiej oczarowanie książkami Lucyna Sadzikowska s. 65-81
Za co kochamy Małgorzatę Musierowicz? Refleksje czytelniczki blogu autorki „Jeżycjady” Edyta Korepta s. 83-102
Akapit Press Sp. z o.o. w Łodzi – wydawca literatury dla dzieci i młodzieży (1992–2015) Barbara Pytlos s. 103-114
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy Katarzyna Janczulewicz s. 115-130
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 r. Kalina Sobieska s. 131-135
III Kongres Rozwoju Edukacji (Kraków, 23–24 listopada 2016 r.). Jolanta Szulc s. 137-140
„Lektura pokarmem wyobraźni, czyli którędy do czytelnika”. Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy (Bielsko-Biała, 29 listopada 2016 r.) Iwona Szymik s. 141-144
Konferencja „Zarządzanie informacją w nauce” (Katowice, 1–2 grudnia 2016 r.) Renata Frączek s. 145-149
VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych” (Wrocław, 2 grudnia 2016 r.) Jadwiga Lewińska s. 151-154
Konferencja naukowa „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania” (Katowice, 2 grudnia 2016 r.) Małgorzata Wołoch s. 155-160
"Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji : biblioteka w przestrzeni edukacyjnej", red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska, Kraków 2015 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Ewa Piotrowska (aut. dzieła rec.) Michał Rogoż (aut. dzieła rec.) Stanisław Skórka (aut. dzieła rec.) s. 161-167
"Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności", Marta Majorek, Kraków 2015 : [recenzja] Kamila Augustyn Marta Majorek (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Daję słowo! Wędrówki po języku i literaturze", Grzegorz Leszczyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Lucyna Sadzikowska s. 173-176
"Szkice językoznawczo-prasoznawcze", Wojciech Kajtoch, Kraków 2016 : [recenzja] Marta Gawlik Wojciech Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae : wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum", pod red. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016 : [recenzja] Ewa Sąsiadek Tomasz Garwoliński (aut. dzieła rec.) s. 181-186