Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 2
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1989, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Biblioteki łódzkie przełomu XIX i XX wieku (1890-1918) Jadwiga Konieczna s. 4-200