Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2002, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Janusz Dunin - w siedemdziesięciolecie urodzin Hanna Tadeusiewicz s. 3-6
Upodobania czytelnicze Polaków w świetle wybranych badań w okresie II Rzeczypospolitej Magdalena Rzadkowolska s. 7-14
Jeśli nie oni, to kto? Czytelnictwo wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej Magdalena Przybysz s. 15-37
Czytelnictwo i modele odbioru literatury łagrowej w środowisku młodzieży w latach 1997 i 2001 : badania porównawcze Małgorzata Całka s. 39-46
"Brulion" jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku : (zarys problematyki) Jacek Ladorucki s. 47-71
Maja Berezowska jako ilustrator książki Jolanta Soboń s. 87-114
Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki "Tęcza" (1927-1931) : wprowadzenie do monografii Evelina Kristanova s. 115-126
Problematyka artystyczna i zawodowa na łamach "Grafiki" z lat 1930-1939 Hanna Tadeusiewicz s. 127-145
Felicja Łączkowska (1860-1932) - twórczyni biblioteki publicznej i działaczka społeczna Ewa Andrysiak s. 147-169
Stefan Vrtel-Wierczyński jako teoretyk bibliologii Jan Sandecki s. 171-177
Profesor Stefan Vrtel-Wierczyński w okresie przemian w latach 1944-1950 Jan Sandecki s. 179-189
Upadek cenzury w Polsce Janusz Dunin s. 197-203
Bibliofilstwo - perspektywa środkowoeuropejska Janusz Dunin s. 203-208
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1996-2000 Hanna Tadeusiewicz s. 209-227