Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2007, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Vis bibliothecae et vis librorum" : z profesorem Jerzym Poradeckim rozmawia Alicja Mazan-Mazurkiewicz. Alicja Mazan-Mazurkiewicz Jerzy Poradecki s. 3-10
Niemieckojęzyczna literatura podóżnicza osiemnastego wieku na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Carola Hilmes Małgorzata Kubisiak s. 11-27
Promocja książki na łamach "Tęczy" (1927-1939) Evelina Kristanova s. 45-52
"Megaron. Biuletyn Nowości Wydawniczych" jako czasopismo o książce Marcin Margas s. 53-64
"Kronika kościelna Kalisza" jako źródło badań nad dziejami miasta Agata Walczak-Niewiadomska s. 65-72
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001-2005 Hanna Tadeusiewicz Agata Walczak-Niewiadomska s. 95-117