Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2006, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła do dziejów książki i czasopiśmiennictwa w Królestwie Polskim (1867-1915) w zespołach kancelarii gubernatorów na przykładzie Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej Jacek Walicki s. 3-20
Z dziejów Biblioteki Miejskiej im. W. N. Smagłowskiego w Stanisławowie (1872-1939) Olga Ciwkacz s. 21-34
Kultura książki w Liskowie Dorota Bartnik s. 35-63
Edytorskie losy twórczości Magdaleny Samozwaniec : przyczynek do obrazu życia i dorobku literackiego pisarki Agata Niewiadomska-Walczak s. 65-102
Maria Hiszpańska-Neumann - artystka książki Renata Osiewała s. 103-121
Strategia agitatora : wokół polskiego wydania "Odwilży" Ilji Erenburga Adam Stanisław Kondek s. 123-143
Ogłoszenia wydawnicze jako forma promocji książek na łamach "Życia z książkami" w latach 1998-2000 Magdalena Przybysz-Stawska s. 145-162
Wolny dostęp do zbiorów jako element podnoszenia jakości obsługi czytelnika w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej Elżbieta Skubała s. 163-176
Bibliografia adnotowana "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 1989-2002 Maryla Nadrowska s. 177-212