Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2001, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia literatury polskiej" Feliksa Bentkowskiego w oczach współczesnych i potomnych : jej recepcja, wpływ i znaczenie Tadeusz Szperna s. 3-38
Książka naukowa w repertuarze wydawców warszawskich w drugiej połowie XIX wieku : piśmiennictwo dyscyplin humanistycznych Magdalena Kwiatkowska s. 39-56
Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego Ewa Andrysiak s. 57-75
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1909-1939 i jej twórca Michał Rawita-Witanowski Tadeusz Szperna s. 89-105
Reklama książki na łamach poznańskiej "Kultury" (1936-1939) Evelina Kristanova s. 107-118
Rzeczywistość książki lat trzydziestych na łamach tygodnika "Pion" (1933-1939) Małgorzata Całka s. 119-135
Z badań nad literaturą łagrową w Polsce Małgorzata Całka s. 137-153
Bestsellery wydawniczo-księgarskie w opinii profesjonalistów : (na podstawie miesięcznika "Nowe Książki") Małgorzata Gołębiowska s. 155-167
Książka, czytelnik i biblioteka szkolna w kręgu zainteresowań studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego Bogumił Karkowski Jadwiga Konieczna s. 169-181
Małe biblioteki amerykańskie w oczach wolontariusza Agata Walczak s. 183-189