Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1998, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (1987/88-1994/95) Hanna Tadeusiewicz s. 19-29
Spis prac magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1991-1995 Hanna Tadeusiewicz s. 31-50
Droga Jana Muszkowskiego do nauki o książce Maria Majzner s. 51-62
Księgozbiór Bartoszewiczów - przeszłość i teraźniejszość Zofia Zielińska-Klimkiewicz s. 63-98
Bestseller : wstęp do problematyki badawczej i próba definicji Małgorzata Mozer s. 99-115