Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2013, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liber Ordinarius" z Ołoboku znany także jako "Horae diurnae, Officium parvum" z Mogiły : próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu Andrzej Wałkówski Franciszek Wolnik s. 9-47
Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych : rekonesans historyczno-literacki Maria Wichowa s. 49-66
Anonimowe książki polskojęzyczne z petersburskiej drukarni Krayów - atrybucje i sprostowania Dorota Samborska-Kukuć s. 67-74
Biblioteki oświatowe i publiczne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym Iwona Kaczmarek s. 75-95
Szata graficzna polskojęzycznych edycji "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza Michał Rogoż s. 121-142
Książki jako ofiary rewolucji : konsekwencje powstania i upadku NRD dla literatury i księgarstwa Krzysztof Okoński s. 143-156
"Toruńskie Studia Bibliologiczne" : formuła wydawnicza - profil - perspektywy Wanda A. Ciszewska Małgorzata Kowalska s. 157-172
Prasa krakowskiej "Solidarności" 1989-2000 : (tradycje i rozwój) Władysław Marek Kolasa s. 173-187
"Bitewnik Łódzki 1914" - popularyzator pamięci o Wielkiej Wojnie Barbara Centek Jarosław Centek s. 189-200
Programy kształcenia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2011 Urszula Kowalewska Lidia Mikołajuk s. 203-215
Brokerstwo informacyjne w Polsce - przegląd publikacji Grzegorz Czapnik Zbigniew Gruszka Agata Walczak-Niewiadomska s. 217-232
Zatrudnienie absolwentów studiów bibliologicznych w łódzkich bibliotekach w latach 2006-2010 Filip Podgórski Iwona Sójkowska s. 233-249
"Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915)", Bożena Koredczuk, Wrocław 2011 : [recenzja] Krzysztof Walczak Bożena Koredczuk (aut. dzieła rec.) s. 250-256
"Dziecko w świecie książki i mediów" : sprawozdanie Alina Brzuska-Kępa s. 261-266
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Biblioteka jako przedmiot badań" (Łódź, 14 maja 2012 r.) Paula Gamus s. 267-270