Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1997, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasługi "Dziennika Łódzkiego" dla upowszechniania polskiej książki w Łodzi w latach 1884-1892 Jadwiga Konieczna s. 3-25
Świat książek Michała Rawity-Witanowskiego Tadeusz Szperna s. 27-50
Przegląd polskich badań oprawoznawczych Magdalena Paczyńska s. 51-60
Wydawnictwa pozacenzuralne jako przedmiot badań księgoznawczych Bogdan Jastrzębski s. 61-72
Działalność informacyjna zakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Łodzi Aleksandra Wejman-Sowińska s. 73-105
Edukacja alternatywna w bibliotece szkolnej Mariola Birecka s. 115-130
Książka w życiu kulturalnym nauczycieli szkół bełchatowskich Małgorzata Sęk s. 131-147
Nad szóstym tomem korespondencji emigracyjnej Joachima Lelewela Jerzy Andrzejewski s. 149-153