Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2005, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Im memoriam. Doktor Bogumił Karkowski (1941-2004) Jadwiga Konieczna s. 3-4
Udział redakcji warszawskich czasopism kulturalno-społecznych w rozpowszechnieniu książki naukowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Magdalena Kwiatkowska s. 5-33
Problematyka książki i bibliotek na łamach "Tęczy" (1927-1939) Evelina Kristanova s. 35-49
Książka poetycka jako zagadnienie badawcze : zarys problematyki Jacek Ladorucki s. 51-68
Ilustracja książki w twórczości Jana Lebensteina Ewa Wojtasik s. 69-96
Przemiany ekslibrisu i jego znaczenie dla bibliologii i bibliofilstwa Janusz Dunin s. 97-104
Korespondencja z archiwum rodzinnego Alfonsa Parczewskiego : analiza zawartości Ewa Andrysiak s. 105-129
Holocaust a czytanie książek we wspomnieniach Ocalałych Tomasz Przybył Magdalena Rzadkowolska s. 131-141
Heurystyka informacyjna : "modus faciendi" w procesie wyszukiwania informacji Stanisława Kurek-Kokocińska s. 143-151
Festiwal nauki, techniki i sztuki jako źródło informacji naukowej Grzegorz Czapnik s. 153-157
Serwis WWW bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego : założenia projektowe Ewa Mec s. 159-169