Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN 0860-7435
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
1995, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie Janusz Dunin s. 3-17
Książka polska w Petersburgu (1773-1920) Andrzej Kempa s. 19-32
"Polak Patriota" (1785) : charakterystyka czasopisma Hanna Tadeusiewicz s. 33-64
Ocalony świadek oskarżenia : ("Pamiętnik Naukowo-Literacki", Oddział II, zeszyt 1) Andrzej Kempa s. 65-74
Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. : pisma lokalne i mutacje Bogdan Jastrzębski s. 75-95
Udział dziennika "Rozwój" w kształtowaniu kultury książki w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku Jadwiga Konieczna s. 97-113
Informacja o piśmiennictwie na łamach tygodnika pt. "Kronika Piotrowska" (1910-1914) Magdalena Kwiatkowska s. 115-126
Zasługi Heleny Więckowskiej w badaniach nad życiem i działalnością Joachima Lelewela Jerzy Andrzejewski s. 127-132
Bestseller w taktyce wydawców amerykańskich Małgorzata Mozer s. 133-142
Organizacja łódzkich zakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Aleksandra Wejman-Sowińska s. 143-183