Tytuł artykułu   (Znaleziono: 421 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Kategoria "style myślenia" w badaniu historii idei medycznych Jarosław Jerzy Sak s. 5-61
Medycyna romantyczna w Niemczech jako eksplikacja filozoficznego rozumienia świata i człowieka - Mesmer i mesmeryzm Leon Miodoński s. 5-32
Czy medycyna jest sztuką czy nauką? - rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasów przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej Ryszard W. Gryglewski s. 7-24
Problem wyboru teorii w badaniach biologicznej egzystencji człowieka w dziejach Tadeusz Srogosz s. 7-24
Kilka uwag na temat tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny Stefan Zamecki s. 25-33
Medycyna homeopatyczna a magia Dorota Angutek s. 29-41
Mit i myśl etyczna w starożytnej Grecji Jacques Boulogne Zofia Podgórska-Klawe (tłum.) s. 33-52
Stanisława Lema związki z medycyną Jerzy Janiuk s. 35-78
Stosunek do duszy i ciała w kategorii "dobrej śmierci" - w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich Magdalena Paciorek s. 43-54
Rozwój znaczeniowy pojęcia "pielęgnowanie" po 1838 r. Bożena Urbanek s. 55-68
Diabolus, choroba i Nietzsche : rozważania i interpretacje Jarosław Barański s. 55-69
Pojęcie miłosierdzia w opiece nad chorym do XIX w. Bożena Urbanek s. 61-76
Szpitale dziecięce w Europie 1802-1908 Anna Marek s. 79-92
Pierwsze kobiety z dyplomem lekarza na terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego Joanna Mackiewicz s. 79-98
Eugenika jako jeden z elementów schematu fabularnego antyutopii Ewa Baum Michał Musielak s. 83-98
O tym jak "Rybeńkę" leczono : kuracje i zabiegi medyczne Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) Krzysztof Zuba s. 89-110
Ocena obserwacji Maurycego Beniowskiego dotyczących febry na wyspie Madagaskar z lat 1773-1776 Antoni Jonecko Edward Kajdański s. 103-111
Lwowska prasa stomatologiczna w okresie międzywojennym Anita Sosnowska s. 105-118
Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu, w latach II wojny światowej : (w 50. rocznicę zakończenia działalności) Brunon Lesław Imieliński s. 109-129
Bogusław Radziwiłł (1620-1669) - portret psychofizyczny magnata w świetle listów i pamiętników Krzysztof Zuba s. 113-136
Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka w zbiorach specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej Teresa Szkudaj s. 117-125
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w latach 1918-1954 : organizacja, cele, zadania Elżbieta Więckowska s. 131-152
Brytyjska Biblioteka Narodowa : informacja Bożena Urbanek s. 133-135
Koncepcja Ericha Fromma na podstawie "Ucieczki od wolności" J. Urbanek s. 137-170
Urodzenia nieślubne w wybranych powiatach północnego Mazowsza w okresie II Rzeczypospolitej na podstawie aktów urodzenia urzędów stanu cywilnego Teresa Dworecka s. 137-166
"Człowiek Średniowiecza", pod red. Jacques'a Le Goffa, Warszawa-Gdańsk 1996 : [recenzja] Jolanta Brzozowska Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 137-140
Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. Cz. 2 Mirosława Hałat s. 145-177
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
Archiwalia grodzieńskie Bożena Urbanek s. 147-151
"Dżuma ujarzmiona? : walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta", Tadeusz Srogosz, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Polska medycyna oświeceniowa", Wiktor Piotrowski, Jawor 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", t. 133, nr 1/197 oraz "Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" za rok 1995/1996 : [recenzja] Bożena Urbanek s. 156-157
Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 430-lecia założenia apteki miejskiej w Cottbus, 19-20 września 1998 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-163
"Między literaturą a medycyną : literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Apteka >>Pod Złotym Lwem<< w Toruniu", A. Drygas, Łódź 2006 : [recenzja] Magdalena Paciorek Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu", W. Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954) : rys życia i działalność naukowa", W. Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna Śmierć" - Białystok, 7.12.2006 Marek Rafalski s. 179-181
Konferencja naukowa pt. "Warszawskie środowisko lekarskie", Warszawa 16 stycznia 1998 r. Bożena Urbanek s. 181-182
Sesja naukowa pt. "Lwowskie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Wrocław 11 grudnia 1998 r. Joanna Mackiewicz Teresa Szkudaj s. 183-185
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu "Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX w." - Warszawa, 10.05.2007 Wiesława Wardziak s. 185-188
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sekcja Historii Medycyny. Wrocław 16-17 września 1999 r. s. 195
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Medizin und Judentum" zatytułowanej "Zionismus und Medizin", Drezno 7-8 września 2005 Bożena Płonka-Syroka s. 197-202
Europejskie muzea historii medycyny : w trosce o własne dziedzictwo Zofia Podgórska Klawe s. 199-208
Uwagi na marginesie książki Tadeusza Brzezińskiego pt. "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Warszawa 1999 Marian Chachaj Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno-Medyczne", pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Śródka Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Dwa dyskursy - jedna doktryna : rozważania na marginesie sprawozdania z konferencji pt. "Fenomen Junga", Warszawa 23-24 lutego 2001 r Bożena Płonka-Syroka s. 239-258
"Ospa we Wrocławiu", Michał Sobków, Wrocław 2000 : [recenzja] Marek Szymczak Michał Sobków (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293
Międzynarodowa konferencja "Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształtować". Krzyżowa, 14-16 września 2001 r. Teresa Szkudaj s. 264-268