Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2005, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Marta Popowska s. 5-6
Prof. Edward Bogusławski : 1940-2003 Marta Popowska s. 7-10
"Requiem" Edwarda Bogusławskiego - tradycja i nowoczesność Anna Stachura s. 13-33
Wybrane zagadnienia idiomu kompozytorskiego Grażyny Bacewicz Maryla Renat s. 35-72
Rola barwy w cyklu miniatur fortepianowych "Obrazki z wystawy" Modesta Musorgskiego Ludomira Grądman s. 73-98
Związki słowno-muzyczne w pieśniach dziecięcych Witolda Lutosławskiego Maryla Renat s. 99-110
Znajomość cech muzycznych narodowych tańców polskich w grupie kandydatów na nauczycieli wychowania muzycznego Anna Grajpel s. 113-124
Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985 Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 125-159
Częstochowskie szkolnictwo muzyczne po II wojnie światowej : 1945-1947 Wanda Malko s. 163-170
O łączeniu sztuk w procesie nauczania muzyki Ludomira Grądman s. 171-176
Zarys historii muzykoterapii Elżbieta Szwed s. 177-182
Noty o autorach. s. 183