Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2009, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Małgorzata Kaniowska s. 7
Między zaściankiem a Europą : paradoksy rozwoju polskiej formacji muzyki współczesnej w dwudziestoleciu międzywojennym Magdalena Dziadek s. 9-15
Związki Edwarda Bogusławskiego z Częstochową Marta Popowska s. 17-20
Poszukiwanie własnego języka muzycznego : dzieła wczesne Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 21-35
Obój w twórczości Edwarda Bogusławskiego Lorena Gawara s. 37-49
"Sonata Belzebuba" Edwarda Bogusławskiego jako ekspresyjna egzemplifikacja "diabolus in musica" Dominika Kolar s. 51-61
Sonorystyka skrzypcowa w ujęciu Edwarda Bogusławskiego Maryla Renat s. 63-73
Fortepian w twórczości Edwarda Bogusławskiego Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz s. 75-83
Oblicza kameralistyki w twórczości Edwarda Bogusławskiego - między sonorystyką, aleatoryką i tradycją Maryla Renat s. 85-97
Twórczość akordeonowa Edwarda Bogusławskiego Joachim Pichura s. 99-115
Wybrane problemy wykonawcze w utworach na orkiestrę kameralną Edwarda Bogusławskiego Małgorzata Kaniowska s. 117-121
Znaczenie organów w tworczości Edwarda Bogusławskiego - refleksje wykonawcy Władysław Szymański s. 123-129
Chóralia Edwarda Bogusławskiego - refleksje dyrygenta Czesław Freund s. 131-138
Noty o autorach. s. 139-140
Noty o wykonawcach. s. 141-142
Aneks. s. 143-156