Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 7-9
Kadencje Wandy Landowskiej do "Koncertu fortepianowego d-moll" KV 466 W.A. Mozarta w perspektywie porównawczej Katarzyna Babulewicz s. 11-28
"Sonata d-moll op. 9" Karola Szymanowskiego : geneza – technika kompozytorska – recepcja – opinie Maryla Renat s. 29-58
Elementy rodzimego folkloru w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku Maryla Renat s. 59-92
Czwarta "Symfonia" Henryka Mikołaja Góreckiego jako przejaw „muzyki w muzyce” Monika Karwaszewska s. 93-105
Szukając tożsamości na styku kultur : "Pasja wg św. Jana" Sofii Gubajduliny Magdalena Stochniol s. 107-117
Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku Rastislav Adamko s. 119-134
Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku Rastislav Adamko s. 135-149
Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu Magdalena Dziadek s. 151-162
Wykonania muzyki Władysława Żeleńskiego w Wiedniu Michał Jaczyński s. 163-180
Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 181-204
Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych Anna Pękala Aleksander Semenov s. 205-219
Igor Strawiński i Wacław Niżyński artyści wizjonerzy u progu nowej epoki Anna Stachura-Bogusławska s. 221-243
Twórczości Eugeniusza Stankowicza – inspiracje doby globalizmu Olena Kolisnyk s. 245-255
Noty o Autorach s. 257-258