Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Początki polskiej sonaty skrzypcowej Maryla Renat s. 11-34
Inspiracja religijna w dziełach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 35-89
Aleatoryzm i forma otwarta w twórczości Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 91-126
Zagadnienie interpretacji tekstu w nauczaniu przedmiotu "Emisja indywidualna głosu z metodyką nauczania" Katarzyna Suska-Zagórska s. 129-171
Metody przygotowania wokalisty do występu na estradzie Sofia Palamar s. 173-177
Baśń o Sinobrodym jako źródło inspiracji dla twórczości scenicznej Beli Bartóka Małgorzata Kaniowska s. 181-216
Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie w latach 2008-2011 Tomasz Korzeniowski s. 217-245
Noty o autorach. s. 247