Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2016, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
"Koncert fortepianowy d-moll" op. 60 „Słowiański” Feliksa Nowowiejskiego w świetle twórczości fortepianowej kompozytora Maryla Renat s. 9-39
Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza Maklakiewicza Monika Karwaszewska s. 41-59
O traktorze pędzącym w rytm "Kalinki" : folklor w filmach animowanych Europy Środkowo-Wschodniej powstałych w latach 1949–1984 Katarzyna Babulewicz s. 61-80
Występy Sergiusza Rachmaninowa w Polsce Magdalena Dziadek Michał Jaczyński s. 81-96
Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 97-118
Galicyjska wersja panslawizmu czeskich badaczy Lwowa w ujęciu Eugena Cehelskiego Luba Kijanowska-Kamińska Olena Paris s. 119-132
Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku Ulyana Hrab s. 133-144
Wkład Polaków w londyński festiwal muzyki klasycznej "The Proms" Bogumiła Mika s. 145-156
Noty o Autorach s. 157-158