Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2013, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 7-9
Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 11-25
Rodzaje faktury w utworach dla dwóch pianistów w twórczości współczesnych kompozytorów śląskich Maryla Renat s. 27-46
Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego : W tonie noworomantycznej ekspresji Magdalena Stochniol s. 47-57
Święci Cyryl i Metody w kulturze muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku w kontekście oddziaływania idei słowiańskiej Mateusz Andrzejewski s. 59-79
Realizacja treści programowych podręczników przedmiotu muzyka w wybranych placówkach oświatowych w Polsce Mateusz Meisner s. 81-98
Wybrane problemy interpretacyjne w VI Symfonii h-moll Patetycznej Piotra Czajkowskiego – uwagi dyrygenta Małgorzata Kaniowska s. 99-123
Noty o Autorach s. 125