Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Maryla Renat s. 5-6
Wstęp Maryla Renat s. 9-10
Środki współczesnego języka dźwiękowego w wybranych cyklach utworów dziecięcych na fortepian kompozytorów polskich XX wieku Anna Stachura-Bogusławska s. 11-32
Pieśni dla dzieci w muzyce polskiej Maryla Renat s. 33-69
Muzyka orkiestrowa dla dzieci Maryla Renat s. 71-150
Wstęp Maryla Renat s. 153-154
Marimba - historia instrumentu, technika gry, sylwetki wirtuozów Andrzej Michalak s. 155-174
Koncerty na marimbę i orkiestrę w muzyce XX wieku Maryla Renat s. 175-224
Marimba w muzyce orkiestrowej i jazzowej Korneliusz Wiatr s. 225-237