Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2012, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Popowska s. 7-8
Oblicza polskiej sonaty XX wikeu na skrzypce solo Maryla Renat s. 11-47
Oblicza formy koncertującej w twórczości Edwarda Bogusławskiego w latach 1968-1980 Anna Stachura-Bogusławska s. 49-82
Poetyka słowno-dźwiękowa pieśni solowych Grażyny Bacewicz Maryla Renat s. 83-103
"Antyformalistyczny rajok" na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów Magdalena Stochniol s. 105-121
Historia lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na zaciatku 17. Storocia Michal Hottmar s. 125-137
Historia lutni i zabytki muzyki lutniowej na Słowacji w XVI i na początku XVII wieku Michal Hottmar s. 139-152
Recepcja koncertów Karola Tausiga w Polsce Robert Gawroński s. 153-162
Noty o autorach. s. 163