Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
ISSN 1895-8079
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
2008, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Marta Popowska s. 5
Przemiany stylistyczne koncertu skrzypcowego w muzyce włoskiej przełomu baroku i klasycyzmu Maryla Renat s. 7-27
Sonaty "pro Processione" Marcina Józefa Żebrowskiego : charakterystyka formalno-stylistyczna wybranych utworów Maryla Renat s. 29-42
Akcja sceniczna jako efekt oddziaływań koncepcji muzycznej i reżyserskiej Jan Jazownik s. 43-65
Inscenizacje operowe w teatrze współczesnym : o języku teatralnym Mariusza Trelińskiego Katarzyna Suska-Zagórska s. 67-76
Cykl miniatur fortepianowych Children's Songs Chicka Corei - nie tylko dla pianistów jazzowych Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz s. 77-89
Noty o autorach. s. 90