Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2008, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyki religijne jako jeden z głównych wymiarów polskiej religijności Sławomir H. Zaręba s. 4-19
Socjolog przemysłu w warunkach stanu wojennego : przyczynek autobiograficzny Paweł Ruszkowski s. 20-41
Własność w systemie socjologicznym Ferdynanda Tönniesa Andrzej Przestalski s. 42-52
Internetowe fora osiedlowe a kapitał społeczny Aleksandra M. Zając s. 53-71
Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej, na przykładzie organizacji PAK (Pątnów-Adamók-Konin) : studium z socjologii dynamiki organizacyjnej Andrzej Wójtowicz s. 72-102
"Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących", Rafał Drozdowski, Poznań 2006 : [recenzja] Anna Grochowska Rafał Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Odkrywanie miasta. Antropologia obrazów miejskich", Ulf Hannerz, tłum. E. Klekot, Kraków 2006 : [recenzja] Leokadia Juroszek Ulf Hannerz (aut. dzieła rec.) s. 117-122
Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katarzyna Kwarcińska s. 123-129
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 130