Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2011, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja społeczeństwa polskiego - model teoretyczny Paweł Ruszkowski s. 4-22
Treści religijne w przestrzeni publicznej : kompozycja czy dekompozycja? Sławomir H. Zaręba s. 23-45
Kultura religijna w przestrzeni prywatnej : internalizacja czy bagaż kulturowy? Sławomir H. Zaręba s. 46-67
Wymiary konfliktów oraz cykle rozwoju protestu społecznego w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości Marcin Zarzecki s. 68-82
Społecznoekonomiczna funkcja zbiorowości uczestników internetowych projektów masowej współpracy Bartosz Mika s. 83-94
Wychowanie jako proces społeczny w teorii Floriana Znanieckiego Marcin Choczyński s. 95-106
"Gra o jutro usług publicznych w Polsce", Wiesława Kozek, Warszawa 2011 : [recenzja] Paweł Matuszewski Wiesława Kozek (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Polacy we współczesnej Europie", red. Maria Jarosz, Warszawa 2011 : [recenzja] Rafał Wiśniewski Maria Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 114