Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2014, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redaktora Naczelnego Sławomir H. Zaręba s. 5
Wstęp redaktorów tomu Tomasz Maślanka Rafał Wiśniewski s. 6
Morbus hermeneuticus : aradygmat komunikacji w socjologicznej i filozoficznej refleksji nad kulturą Tomasz Maślanka s. 7-16
Dyplomacja publiczna diaspor : przyczynek do rozważań Mateusz Krycki Radosław Zenderowski s. 17-40
Między różnorodnością kulturową i rozpadem tożsamości Krzysztof Wielecki s. 41-52
Trwanie i przemiany systemów kulturowych w Tunezji Anna Barska s. 53-63
Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy Krzysztof Jurek s. 64-79
Rytuał religijny a kwestia różnorodności kulturowej Maria Sroczyńska s. 80-93
Etiologia nadziei : o kulturowych źródłach konwersji religijnej Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki s. 94-103
Etos polskich przedsiębiorców 2014: metoda, pomiar, analiza Marcin Zarzecki s. 104-110
Raport z badań Europejska Noc Muzeów 2014 Anna Linek s. 111-116
"Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór : analiza socjologiczna", Beata Łaciak, Warszawa 2013 : [recenzja] Aleksandra Drapińska Beata Łaciak (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Płynna inwigilacja rozmowy", Zygmunt Bauman, David Lyon, Kraków 2013 : [recenzja] Milena Molenda Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) David Lyon (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Statystyka społeczna", red. Tomasz Panek, Warszawa 2014 : [recenzja] Andrzej Ochocki Tomasz Panek (aut. dzieła rec.) s. 121-127
"Maski, twarze, pyski", red. Katarzyna Konarska, Wrocław 2013 : [recenzja] Julita Orzoł Katarzyna Konarska (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Socjologia designu", Magdalena Piłat-Borcuch, Warszawa 2014 : [recenzja] Agnieszka Skowrońska Magdalena Piłat-Borcuch (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Wszyscy jesteśmy dziwni : o micie masowości i końcu posłuszeństwa", Seth Godin, Gliwice 2013 : [recenzja] Anna Strzemecka Seth Godin (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Standard redakcyjny Uniwersyteckiego czasopisma socjologicznego i informacje dla autorów s. 135-136