Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2015, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne redaktora naczelnego Sławomir H. Zaręba s. 6
Wstęp redaktorów tomu Krzysztof Wielecki Klaudia Śledzińska s. 7-8
Wprowadzenie do twórczości profesor Margaret S. Archer Dorota Leonarska s. 9-15
Morfogeneza – ramy wyjaśniające realizmu Margaret S. Archer s. 16-46
Socjologia na rozstaju dróg : znaczenie teorii Margaret S. Archer Krzysztof Wielecki s. 47-59
Dwie drogi krytyki neopozytywizmu Wiesław Wójcik s. 60-75
Krytycyzm Poppera jako podstawa socjologicznych badań cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw Arkadiusz Jabłoński s. 76-88
Kontynuacja sporu o metodę w filozofii realistycznej i realizmie krytycznym Marcin Zarzecki s. 89-99
Metodologia teorii ugruntowanej a teoria Margaret S. Archer Izabela Bukalska s. 100-104
Jak czytać tekst, którym jest człowiek : glosy do Platona, Karola Wojtyły i Margaret Archer Alfred Marek Wierzbicki s. 105-112
Odzyskane człowieczeństwo : teorie społeczne między indywidualizmem a totalizmem – koncepcje Karola Wojtyły i Margaret S. Archer Klaudia Śledzińska s. 113-121
Koncepcja człowieka w teorii społecznej Margaret S. Archer Dorota Leonorska s. 122-129
Transcendencja w ujęciu Margaret S. Archer Artur Wysocki s. 130-153
Społeczne zagrożenia podmiotowości w warunkach zmian Barbara Galas s. 154-166
"The Reflexive Imperative in Late Modernity", Margaret S. Archer, Cambridge 2012 : [recenzja] Izabela Bukalska Margaret S. Archer (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Sprawozdanie z inauguracji wykładów mistrzowskich z cyklu Social Thought Master Courses Joanna Kleszczewska s. 169-170
Noty o autorach s. 171-173
Standard redakcyjny Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego i informacje dla autorów s. 174-175