Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2013, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Community risk and well-being: Towards a spatially integrated social science within a socio-economic framework Włodzimierz Okrasa s. 4-15
Własnościowe aspekty partycypacji pracowniczej Andrzej Przestalski s. 16-31
Uwarunkowania bezrobocia popegeerowskiego na Warmii i Mazurach Jarosław Koral s. 32-40
Warszawa jako metropolia i centrum kultury Marcin Choczyński Sławomir H. Zaręba s. 41-53
Elity w prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT Katarzyna Marciszel s. 54-71
Stan gospodarki a stosunek do rządu : Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego Paweł Matuszewski s. 72-82
"Postawy społeczno-religijne Polaków 1991 – 2012", L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Andrzej Ochocki L. Adamczuk (aut. dzieła rec.) E. Firlit (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 83-86
Przygotowanie i realizacja EURO 2012 w Warszawie w opinii mieszkańców i osób związanych z Warszawą zawodowo lub edukacyjnie Dominik Kuciński Bartosz Łukaszewski s. 87-134
Standard redakcyjny Uniwersyteckiego czasopisma socjologicznego i informacje dla autorów s. 135-136