Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2007, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z założeń badań podstawowych w socjologii religii : wieloparadygmatyczność programów Andrzej Wójtowicz s. 4-29
Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów Paweł Ruszkowski s. 30-47
Kapitał społeczny w społeczeństwie ryzyka Katarzyna Tabuła s. 48-64
Zasoby kapitału społecznego w gminie Istebna Leokadia Juroszek s. 65-84
"Menedżerowie w strukturze społecznej", Sławomir Banaszak, Poznań 2006 : [recenzja] Marcin Koman Sławomir Banaszak (aut. dzieła rec.) s. 85-89
"Alternatywny przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie", Phil Macnaghten, John Urry, Warszawa 2005 : [recenzja] Marta Luty-Michalak Phil Macnaghten (aut. dzieła rec.) John Urry (aut. dzieła rec.) s. 90-95
"Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza", Piotr Sztompka, Warszawa 2005 : [recenzja] Ewa Sadurska Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 96-100
Instytut Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wojciech Klimski s. 101-109
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 110