Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2011, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urynkowienie zasobów wsi w Polsce Hanna Podedworna s. 4-21
Potencjał administracji terenowej a realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gminach Magdalena Głogowska s. 22-37
Socjologia języka Andrzej K. Rogalski s. 38-57
Być poganką : być poganinem : odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce Agnieszka Bukowska-Pastwa s. 58-86
Dylematy polskiej polityki klimatycznej Anna Skolimowska s. 87-107
Jakim jesteśmy pokoleniem? : młodzież Warszawy 2010 : polski pomiar postaw i wartości 2010 Martyna Kawińska Anna Linek Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki Sławomir H. Zaręba s. 108-114
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Służby specjalne demokratycznego państwa. Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu" Leon Szot s. 115-123
"Ludność świata. Powinność i kapitał", Andrzej Ochocki, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Sadłoń Witold Zdaniewicz Andrzej Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 127