Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2012, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
List od Redaktora Naczelnego Paweł Ruszkowski s. 4
A letter from the Editor-in-Chief Paweł Ruszkowski s. 5
Occupational Identity and Authority in High Modernity: the Case of the Professions in the English Building Industry Timothy S. Eccles s. 6-24
W cieniu osiedla zamkniętego : osiedle otwarte i postawy jego mieszkańców wobec nowego typu osadnictwa miejskiego Agnieszka Wołk s. 25-46
Skala i powody orzeczenia nieważności związku małżeńskiego w Polsce : perspektywa socjologiczna Joanna Wróblewska-Skrzek s. 47-58
Rozwój sieci transportowych w Polsce a zagraniczne migracje zarobkowe Adam Piotr Zając s. 59-76
System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych Małgorzata Such-Pyrgiel s. 77-91
Od Redakcji s. 92
Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych : raport z badań jakościowych Paweł Matuszewski Paweł Ruszkowski s. 93-125
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 126
    Zacytuj
  • Udostępnij