Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2015, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne redaktora naczelnego Sławomir H. Zaręba s. 6-7
Wstęp redaktorek tomu Olga Kotowska-Wójcik s. 8-9
EPWS: an example of an umbrella network and of cooperation between women scientists across Europe Claudine Hermann s. 10-17
Modernizacja tradycyjnych ról społecznych kobiet w Japonii Olga Barbasiewicz s. 18-25
Making a better world: The feminine touch Monika Gabriela Bartoszewicz s. 26-34
Być kobietą w Polsce... Maria Sroczyńska s. 35-49
Metoda Synthetron : innowacja w zarządzaniu i komunikacji Emilia Bujkowska s. 50-61
The Macbeth effect Madi Sharma s. 62-67
Dobre praktyki jako innowacje społeczne : animacja aktywności zawodowej matek - naukowców Klaudia Śledzińska s. 68-72
"Skandal i ekstaza : nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II", Aneta Gawkowska, Warszawska 2015 : [recenzja] Marta Luty-Michalak Aneta Gawkowska (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Nierówności społeczne we współczesnym społeczeństwie", Agnieszka Wołk, Anna Potasińska, Warszawa 2015 : [recenzja] Joanna Wróblewska-Skrzek Anna Potasińska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Wołk (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności : analiza socjologiczna", Janusz Mariański, Lublin 2014 : [recenzja] Halina Mielicka-Pawłowska Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Work and family in "Ethos of the Polish entrepreneur 2014” Martyna Kawińska s. 81-82
Raport z badań „Percepcja starości przez kobiety w okresie wczesnej dorosłości” Justyna Kurtyka-Chałas s. 83-87
Instytucjonalne i prawne instrumenty łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobie Magda Urbańska s. 88-94
Noty o autorach s. 95-97
Standard redakcyjny Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego i informacje dla autorów s. 98-99