Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwadzieścia pięć lat Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą 1952-1977 Stanisław Kosiński s. 7-35
Nowotestamentalna idea przepowiadania Ryszard Rubinkiewicz s. 37-59
Katechetyczna myśl Kościoła w świetle "Instrumentum laboris" Mieczysław Majewski s. 61-85
Katecheza latynoamerykańska w świetle II konferencji CELAM-u Roman Olesiński s. 87-105
Z badań nad psychologicznymi aspektami przynależności religijnej młodzieży z ośrodków duszpasterstwa akademickiego Roman Pomianowski s. 107-137
Postawy pokutne młodzieży Stanisław Kulpaczyński s. 139-158
Wartości humanistyczne w ascetyce św. Franciszka Salezego Józef Struś s. 159-176
Lektura młodzieżowa a asceza : (na marginesie doświadczeń św. Jana Bosko) Andrzej Świda s. 177-186
Propozycje pedagogiczne Wojciecha Dzieduszyckiego Marian Ciszewski s. 187-216
Etyka sokratyczna a etyka Pawła z Tarsu : (różnice i podobieństwa) Remigiusz Popowski s. 217-231
Problem darmowości nadnatury w systemie H. de Lubac'a Engelbert Gorywoda s. 233-252
Bóg chrześcijaństwa w liryce modlitewnej J. Słowackiego Marian Dziubiński s. 253-283
Wkład naukowy misji salezjańskich Rafał Farina s. 285-341