Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jerzy Gocko s. 11-13
Don Bosco and the conditions of pre-industrial youth in his times Joseph Boenzi s. 15-27
Apostolic consciousness of Don Bosco : a hermeneutical-phenomenological approach to his spirituality Francis-Vincent Anthony s. 29-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Il substrato "mistico" della spiritualita attiva di Don Bosco Aldo Giraudo s. 47-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierownictwo duchowe w życiu św. Jana Bosko Paweł Centnar Jerzy Gocko s. 67-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia Mszału Rodziny Salezjańskiej Radosław Błaszczyk s. 79-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cipriano Vagaggini et Salvatore Marsili au siécle des grands liturgistes entre le IIe et le IIIe millénaire Manlio Sodi s. 91-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunia Święta i jej wspólnototwórczy wymiar w życiu Kościoła Jacek Możejko s. 105-115
Aksjologiczny kontekst dzieciństwa Lidia Marszałek s. 117-126
Opiekuńczo-wychowawcza działalność środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w rodzinie własnej Izabela Gątarek s. 127-140
Pytania o tożsamość nauczyciela-wychowawcy w świetle badań młodzieży : czy młodzież dzisiaj potrzebuje raczej trenera kompetencji, czy mistrza? Michał Mejer s. 141-150
Towarzystwo Salezjańskie wobec wyzwań edukacyjnych w latach 1918-1939 Jan Niewęgłowski s. 151-162
Salezjańskie "Misteria Męki Pańskiej" : trzy współczesne sposoby scenicznej realizacji wydarzeń paschalnych Mariusz Lach s. 163-174
Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury : analiza przygotowywanej oferty kulturalnej Ryszard F. Sadowski Bartłomiej Skowroński s. 175-191
Treść zapisów w notatniku obozowym kl. Wiktora Jacewicza odzwierciedleniem elementów życia obozowego w KL Dachau Jacek Brakowski s. 193-211
"Notes..." ks. Teodora Wieczorka SDB (1888-1957). Cz. 1 : autor i tekst Piotr Szlufik s. 213-226
Kontakty prof. Oskara Haleckiego z kard. Augustem Hlondem SDB prymasem Polski Jarosław Wąsowicz s. 227-234
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku seminaryjnym 2013 Dariusz Kozłowski s. 235-242
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku seminaryjnym 2013 Tomasz Kościelny s. 242-247
Tematyka prac dyplomowych lądzkich absolwentów pedagogiki UKSW w latach 2012 i 2013 Jacek Zdzieborski s. 248-254
VIII Kongres Maryjny "Maryja wychowawczynią" : (Rumia, 1 maja 2014) Piotr Szlufik s. 254-255
"Il Primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell'epoca: la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski Kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2013 : [recenzja] Waldemar W. Żurek Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Alle radici della spiritualità di san Giovanni Bosco. L'influsso di alcuni santi nella vita spirituale e apostolica del fondatore dei salesiani", Giuseppe Buccellato, Roma 2013 : [recenzja] Piotr Szlufik Giuseppe Buccellato (aut. dzieła rec.) s. 259-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości", Jerzy Gocko, Warszawa 2013 : [recenzja] Adam Zadroga Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) s. 262-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zacznijmy od człowieka. Pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstów dla integracji i rozwoju społeczno-kulturowego", Bogdan Stańkowski, Kraków 2014 : [recenzja] Mirosław Stanisław Wierzbicki Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) s. 264-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów", red. B. Moraczewska, P. Krzywicki, Włocławek 2014 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Piotr Krzywicki (aut. dzieła rec.) Barbara Moraczewska (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w "Seminare" s. 270-271