Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) - badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku", Dariusz Sobczak, Lublin 2008 : [recenzja]
"Seminare" - półrocznikiem Henryk Stawniak s. 7
Judaizm diaspory w okresie Drugiej Świątyni Sylwester Jędrzejewski s. 9-27
Formuły egzorcystyczne w potrydenckiej liturgii błogosławieństw Piotr Towarek s. 29-39
Charakter prawny posługi duszpasterskiej proboszczów i wikariuszy w parafiach rzymskokatolickich w świetle prawa polskiego Lucjan Świto s. 41-50
Wyższe instytuty wiedzy religijnej Tomasz Gałkowski s. 51-62
Funkcja ekonoma w prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 63-75
Ekologiczy postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju Zbigniew Łepko s. 77-86
Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych Ryszard F. Sadowski s. 87-97
Współczesna ocena moralna zysku Janusz Szulist s. 99-109
Społeczny wymiar duszpasterskiego przepowiadania Henryk Skorowski s. 111-126
Troska o wychowanie nowych pokoleń : Benedykt XVI o potrzebie wychowania Stanisław Chrobak s. 127-136
Służcie Bogu i Ojczyźnie : kardynał August Hlond do młodzieży Jan Niewęgłowski s. 137-149
Pedagogika ks. Bosko w dzisiejszej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Salezjańskie Dariusz Grządziel s. 151-163
"Spenetrować teren nieprzyjaciela poprzez wychowanie młodzieży" : zaangażowanie salezjanów misjonarzy polskich w działalność wychowawczą w szkołach w okresie rektoratu Michała Rua (1888-1910) Marek T. Chmielewski s. 165-181
Miejsce dziecka niepełnosprawnego w procedurze adopcyjnej i pozainstytucjonalnych, rodzinnych formach opieki Jacek J. Błeszyński s. 183-189
Kształcenie religijne : rozważania na temat rozróżnienia między koncepcjami fundamentalnymi i fundamentalistycznymi Dietrich Benner Dariusz Stępkowski (tłum.) s. 191-202
"El latido del bosque (Tchnienie lasu)" a powrót ad fontes w kontekście Kościoła i współczesnej kultury Lluis Duch Ewa J. Kaczyńska (tłum.) Stanisław Zimniak (tłum.) s. 203-213
Seniores laici w starożytnych wspólnotach kościelnych w Afryce Rzymskiej Tadeusz Kołosowski s. 215-222
Perychoreza natur w ujęciu Maksyma Wyznawcy Karolina Kochańczyk-Bonińska s. 223-232
Wprowadzenie w problematykę techniki gry i środków techniki kompozytorskiej w etiudach fortepianowych kompozytorów polskich w latach 1916-2006 Marcin T. Łukaszewski s. 233-247
Salezjanie w Kobylnicy w latach 1950-2009 i w Kwakowie w latach 1950-1989 Eugeniusz Wiązowski s. 249-259
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2008 Krzysztof Butowski s. 261-264
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2008 Wojciech Krawczyk s. 264-270
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego od początków jego istnienia do 31 grudnia 2008 roku Ryszard Sadowski s. 271-278
Konferencja naukowa "Polityka informacyjna Kościoła" : (Warszawa, 28 października 2009) Arkadiusz Domaszk s. 278-279
41 Sympozjum zorganizowane przez sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski "Psychologia modlitwy" : (Olsztyn k. Częstochowy, 20-22 września 2009) Dariusz Buksik s. 279-281
"L'educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell'Opera salesiana. Cracovia, 31 ottobre - 4 novembre 2007", red. G. Loparco, S. Zimniak, Rzym 2008 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Grazia Loparco (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"L'educatore maturo nella comunicazione relazionale", Zbigniew Formella, Roma 2009 : [recenzja] Mirosław S. Wierzbicki Zbigniew Formella (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II", Monika Nowak, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Monika Nowak (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki", Bolesław Niemierko, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Bolesław Niemierko (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych", red. Jan F. Terelak, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Buksik Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Psychologia motywacji", Falko Rheinberg, tł. J. Zychowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik Falko Rheinberg (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) - badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku", Dariusz Sobczak, Lublin 2008 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Dariusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 300-302