Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Dziubiński s. 5-7
Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko we współczesnym wychowaniu Kazimierz Misiaszek s. 9-25
Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości : refleksje na kanwie encykliki "Centesimus annus" i dokumentu Kapituły Generalnej XXXIII Salezjanów Jerzy Gocko s. 27-43
Rola salezjanów polskich w procesie inkulturacji charyzmatu księdza Bosko (ok. 1888-1918) Marek T. Chmielewski s. 45-60
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na "Łosiówce" w perspektywie stulecia obecności salezjanów w Polsce Jacek Ryłko s. 61-76
Początki i dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie Jan Pietrzykowski s. 77-87
Działalność misyjna salezjanów polskich Stanisław Szmidt s. 89-118
Salezjanie polscy na misjach w Indiach Stanisław Szmidt s. 119-146
Troska salezjanów o ośrodki kultu maryjnego w Polsce w latach 1898-1998 Zbigniew Lato s. 147-170
Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii Jarosław Koral Henryk Skorowski s. 171-186
Obecny stan szkolnictwa salezjańskiego w Polsce Tadeusz 187Rozmus s. 187-199
Dom Dziecka w Rumi (1947-1960) : historia i wychowanie Jan Niewęgłowski s. 201-214
Dom formacyjny w Swobnicy : nowicjat Jan Pietrzykowski s. 215-221
Bibliografia prac naukowych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą z lat 1957-1997 Marek Babicz s. 223-296
"Famiglia salesiana in preghiera. Testi per la celebrazione dell'Eucaristia e della Liturgia delle Ore", Roma 1995 : [recenzja] Adam Durak s. 297-298
"Guida alfabética alia liturgia. Enciclopedia di base per la partecipazione attiva, la preghiera e la vita", Antonio Mistrorigo, Casale Monferrato 1997 : [recenzja] Adam Durak Antonio Mistrorigo (aut. dzieła rec.) s. 298-299
"Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych", Wojciech Danielski, do druku przygot. i wstępem poprz. Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Wojciech Danielski (aut. dzieła rec.) Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Podstawy pedagogiki", S. Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Szkoła i demokracja na przełomie", S. Hessen, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Sergiusz Hessen (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje", pod red. M. Bednarskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Jarosław Koral Marek Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Polityka społeczna. Stan i perspektywy", pod red. J. Auleytnera, Warszawa 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Julian Auleytner (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Spotkania z muzyką organową", Maciej Szczepankiewicz, Szczecin 1997 : [recenzja] Maciej T. Chmielewski Maciej Szczepankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 309-310
"Kościoły w Unii Europejskiej" : mity i rzeczywistość! Piotr Mazurkiewicz Gerhard Robbers (aut. dzieła rec.) s. 311-313