Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alegoryczny komentarz Filona Aleksandryjskiego do perykopy Rdz 6,1-4 Kacper Zyzek s. 11-20
Obraz faryzeuszów w świetle współczesnych badań Arkadiusz Siergiejuk s. 21-38
"Trzy dobre uczynki" w ujęciu teologii moralnej społecznej Jerzy Gocko Katarzyna Kołtun s. 39-66
Egzemplaryzm moralny jako postawa solidarna Tadeusz Zadykowicz s. 67-80
Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej Arkadiusz Domaszk s. 81-95
W poszukiwaniu utraconego sensu : człowiek współczesny jako "homo patiens" Aleksandra Szulc s. 97-111
Educational exchange and new opportunities : the perspectives of Polish Erasmus students in Portugal Izabela Bukalska Rafał Wiśniewski s. 113-124
Kościół w służbie chorym Jerzy Zając s. 125-140
Emigracyjne formy przepowiadania Ewangelii w Szwecji : prezentacja wybranego aspektu działalności Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Szwecji w 60. rocznicę funkcjonowania Mariusz Chamarczuk s. 141-153
Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej Katarzyna Kącka s. 155-174
Encyklika Piusa XI "Dilectissima nobis" jako reakcja na próby ograniczania wolności religijnej w Hiszpanii Grzegorz Szubtarski s. 175-188
Wartości deklarowane nieletnich matek Bartłomiej Skowroński s. 189-204
Bezdomna kobieta jako matka Beata Szluz s. 205-218
Rozwój Towarzystwa Salezjańskiego w latach 1888-1910 Jan Niewęgłowski s. 219-230
Kształtowanie świadomości ekologicznej w kulturze polskiej Edyta Wolter s. 231-239
Wypalenie zawodowe nauczyciela : w perspektywie odpowiedzialności i troski o człowieka Dariusz Adamczyk s. 241-251
Stefan Krukowski (1890-1982) : kustosz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Marcin Karczewski s. 253-268
Ilość pożywienia i posiłków oraz czas ich spożywania w klasztorach starożytnych Jakub Dziewulski s. 269-283
Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy Karolina Kochańczyk-Bonińska s. 285-294
Opat Lądu Konstanty Iłowiecki i jego pamiątkowe tablice Janusz Nowiński s. 295-309
Salezjanie w obozie Auschwitz Teresa Wontor-Cichy s. 311-324
Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie nad Wartą : edycja źródłowa Jarosław Wąsowicz s. 325-332
Aktywność duszpasterska i inwestycyjna księży salezjanów w parafii Kryniczno w latach 1951-1993 Adam Wiśniewski s. 333-339
Duchowy alfabet w świetle komentarza do Psalmu 118 Hilarego z Poitiers Helena Karczewska s. 341-350
Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978) Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 351-365
Działalność organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego Klaudiusz Bieńko s. 367-385
XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi : (Rumia, 13-15 października 2011 r.) Krzysztof Niegowski s. 387-391
Sprawozdanie z Berlińskich Dni Etyków Społecznych Krajów Niemieckojęzycznych "Etyka społeczna w czasach postdemokratycznych" : (Berlin, 27-29 lutego 2012 r.) Janusz Szulist s. 392-395
II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka" : (Olsztyn, 7-8 maja 2012 r.) Monika Krzywkowska s. 395-399
""Mówiąc Ojczyzna". Kształtowanie polskiej tożsamości - wychowanie polityczne - edukacja kulturalna", IV krajowe spotkanie księży regionalistów : (Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, 19-21 września 2012 r.) Jerzy Zając s. 399-402
III Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne : (Młodzieżowy Ośrodek Wychowania Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu, 20 października 2012 r.) Mariusz Chamarczuk s. 402-404
"Det nya vinet. Om Andens frukter", Wilfrid Stinissen, Lettland 2012 : [recenzja] Mariusz Chamarczuk Wilfrid Stinissen (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Miłość z odzysku. Nowy związek - jak żyć w Kościele?", Maciej Müller, Tomasz Ponikło, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Szlufik Maciej Müller (aut. dzieła rec.) Tomasz Ponikło (aut. dzieła rec.) s. 408-410
"Hans Brask (1464-1538), Linköping (Szwecja) - Lenda (Polska): biskup, polityk, nowator", M. Chamarczuk, Sztokholm-Ląd nad Wartą 2012 : [recenzja] Adam Fijałkowski Mariusz Chamarczuk (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 411-415
"Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)", wstęp, wybór i oprac. J. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Joanna Dardzińska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Dolata (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Czerwińsk", Janusz Nowiński, Warszawa 2012 : [recenzja] Karolina Prymlewicz Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Dwa wieki prasy płockiej", T. 1: "1810-1945", Wiesław Adam Koński, Płock 2012 : [recenzja] Jerzy Zając Wiesław Adam Koński (aut. dzieła rec.) s. 419-421
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w "Seminare" s. 423-424