Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne inspektorów salezjańskich inspektorii polskich s. 5-6
Powstanie i rozwój struktur Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce Stanisław Zimniak s. 7-34
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Jacka z siedzibą w Krakowie (1979-2004) Jan Krawiec s. 35-74
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Jana Bosco z siedzibą we Wrocławiu (1979-2004) Damian Kempa s. 75-95
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1979-2004) Jarosław Wąsowicz s. 97-133
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979-2004) Stanisław Chrobak Julian Dzierżak Tadeusz Niewęgłowski Jan Pietrzykowski Sławomir Piotrowski Piotr Przesmycki s. 135-173