Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wstęp] Paul Claudel s. 5
Niezwykły nawet wśród świętych Marian Lewko s. 7-9
Dzieła salezjańskie w życiu księdza Bosko Stanisław Kosiński s. 11-35
Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko Kazimierz Misiaszek s. 37-65
Ksiądz Bosko i jego "teatrzyk" Marian Lewko s. 67-78
Eucharystia w pedagogicznej myśli księdza Bosko Marian Lewko Andrzej Świda s. 79-89
Ksiądz Bosko a święty Franciszek Salezy Adam Durak s. 91-97
Ksiądz Bosko w dziejach duchowości Francis Desramaut s. 99-109
Kontakty Polaków z księdzem Janem Bosko Kazimierz Szczerba s. 111-137
Salezjańska rodzina świętych Andrzej Świda s. 139-182
Zgromadzenie Salezjańskie w świecie Stefan Pruś s. 183-207
Salezjanie Polacy na misjach 1987 Bronisław Kant s. 209-216
Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii Remigiusz Popowski s. 217-223
Aneks : Daty znaczące w życiu Księdza Bosko ; Ważniejsze daty w historii Towarzystwa Salezjańskiego ; Przełożeni wyżsi Towarzystwa Salezjańskiego ; Ważniejsze daty w historii salezjanów polskich Marian Lewko s. 227-231