Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Henryk Stawniak s. 5-6
Ksiądz prof. dr hab. Adam Durak SDB (1949-2005) : wspomnienie Ryszard Sadowski s. 7-12
Bibliografia ks. prof. dr hab. Adama Duraka SDB Dariusz Buksik s. 13-18
O nagrodzie imienia ks. prof. Adama Duraka SDB Henryk Stawniak s. 19-20
Praktyka pokutna w Starym Testamencie Stanisław Jankowski s. 21-37
Nawrócenie i wyznanie grzechów jako istotne elementy chrześcijańskiej pokuty w myśli Kościoła starożytnego Tadeusz Kołosowski s. 39-48
Sakrament przebaczenia i pojednania : rola spowiednika i penitenta na drodze ku dojrzałości religijnej i osobowościowej Dariusz Buksik s. 49-67
Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty : aspekt prawny Henryk Stawniak s. 69-82
Jezus jako król w czwartej Ewangelii "To Ty powiedziałeś, że jestem królem" (J 18, 37) Piotr Łabuda s. 83-94
Nadprzyrodzona motywacja poddania żony mężowi w świetle Ef 5, 21-24 Jerzy Kułaczkowski s. 95-110
Peszer jako metoda egzegetyczna Sylwester Jędrzejewski s. 111-126
Objawienie jako kryterium określenia relacji między religiami Grzegorz Dziewulski s. 127-143
Prawosławne widzenie dogmatu o Trójcy Świętej : filioque Magdalena Żakowska s. 145-155
"Zwycięstwo Maryi”" : próba zdefiniowania znaczenia "proroctwa" Augusta kard. Hlonda o zwycięstwie Maryi w kontekście posługi apostolskiej prymasa tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego Stanisław Zimniak s. 157-176
Społeczno-historyczny wymiar królestwa Bożego w teologii Gerharda Lohfinka Michał Rychert s. 177-190
Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych Ginter Dzierżon s. 191-204
Udział koadiutorów - braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 205-226
Działalność synodalna w archidiecezji lwowskiej Michał Kaleta s. 227-245
Mieć i być : etyka posiadania w nauczaniu społecznym Kościoła Wiesław Łużyński s. 247-260
Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych Marek Kulesza s. 261-277
Wartości chrześcijańskie a wartości liberalne : zgodność czy rozbieżność? Henryk Skorowski s. 279-297
Zdrowotne oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II Weronika Zaremba s. 299-309
Wielokulturowy imperatyw rozwoju społeczności katolickiej w Szwecji Mariusz Chamarczuk s. 311-324
Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej : sytuacja i perspektywy Beata Szluz s. 325-337
Społeczny kontekst niepełnosprawności Lidia Marszałek s. 339-353
Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej Beata Gocko s. 355-370
Wobec sekularyzacji i komercjalizacji medycyny Rafał Masarczyk s. 371-383
Uzależnienia jako przejaw dewiacji społecznej Edward Kuraciński s. 385-399
Pobożność maryjna w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko (1815-1888) Marek T. Chmielewski s. 401-417
(R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera Dariusz Stępkowski s. 419-438
Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego Wojciech Pelczar s. 439-446
Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie wielokulturowym Bogdan Stańkowski s. 447-460
Elementy edukacyjne turystyki Jan Niewęgłowski s. 461-478
Specificum franciszkańskiej psalmodii oficjum Czesław Grajewski s. 479-494
Studia na temat św. Jana Bosko : między zachwytem a pytaniami krytycznymi Jacques Schepens s. 495-510
Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34 : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 511-523
Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988-1990 Jarosław Wąsowicz s. 525-539
Bibliografia niepublikowanych listów z Indii (1922-1957) ks. Leona Piaseckiego (1889-1957) Stanisław Szmidt s. 541-558
O niezwykłym Nauczycielu Joanna Michalczuk s. 559-563
Odciśnięte w pamięci : wspomnienie o Księdzu Profesorze Marianie Lewko Anna M. Piechówka s. 565-567
Sympozjum Katechetyczne "Dyscyplina na lekcji religii" : WSD TS, Kraków, 12 grudnia 2005 r. Robert Bieleń s. 569-570
Ogólne założenia programowe i formy kształcenia organistów, Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych : Kokoszyce, 12-14 września 2006 r. Krzysztof Niegowski s. 571-575
Konferencja naukowa "Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność - ideologia - struktury - polskie organizacje młodzieżowe od 1945 r." : Toruń, 29 września 2006 r. Krzysztof Kolasa s. 575-578
VI Światowy Kongres Polonii Medycznej : Częstochowa, 21-24 czerwca 2006 r. Mariusz Chamarczuk s. 579-581
Międzynarodowe sympozjum "Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej - standardy i rzeczywistość" : Sztokholm, 23-24 września 2006 r. Mariusz Chamarczuk s. 581-582
Sympozjum "A 40 anni dalla "Gravissimum Educationis". A confronto con i giovani, le organizzazioni internazionali e le scienze dell'educazione” [W 40 lat po "Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim" w odniesieniu do młodzieży, instytucji i nauk o wychowaniu] : Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, 21 października 2006 r. Zbigniew Formella s. 582-584
Sesja naukowa "90-lecie salezjanów na Zasolu" : Oświęcim, 23 maja 2006 r. Robert Bieleń s. 584-586
"Vita di mamma Margherita. La mamma di Don Bosco", Teresio Bosco, Turyn 2005 : [recenzja] Marek Chmielewski Teresio Bosco (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"The Gospel in cyberspace. Nurturing faith in the Internet age", red. Pierre Babin, Angela Ann Zukowski, Chicago 2002 : [recenzja] Arkadiusz Domaszk Pierre Babin (aut. dzieła rec.) Angela Ann Zukowski (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego", Michał Jóźwik, Kraków 2006 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Michał Jóźwik (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych", Paulo Bianchi, Kraków 2006 : [recenzja] Henryk Stawniak Paulo Bianchi (aut. dzieła rec.) s. 594-596
"Collapse. How societies choose to fail or succeed", Jared M. Diamond, [New York] 2005 : [recenzja] Ryszard F. Sadowski Jared M. Diamond (aut. dzieła rec.) s. 596-601
"Psychologia nadziei", Józef Kozielecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Chrobak Józef Kozielecki (aut. dzieła rec.) s. 601-602
"Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna", red. A. Tesser, R. B. Felson, J. M. Suls, Gdańsk 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Richard B. Felson (aut. dzieła rec.) Jerry M. Suls (aut. dzieła rec.) Abraham Tesser (aut. dzieła rec.) s. 602-604
"Psychologia środowiskowa", P. A. Bell et al., Gdańsk 2004 : [recenzja] Dariusz Buksik Paul A. Bell (aut. dzieła rec.) s. 605-607
"Jan Pawoł II a Serbja", red. Gerat Wornar, Rafael Ledźbor, Budyšin 2005 : [recenzja] Rafał Leszczyński Rafael Ledźbor (aut. dzieła rec.) Gerat Wornar (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży", red. Maria Ryś, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Maria Ryś (aut. dzieła rec.) s. 608-611
"Motywacja do nauki", Martin V. Covington, Karen Manheim Teel, tł. S. Pikiel, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Martin V. Covington (aut. dzieła rec.) Sylwia Pikiel (aut. dzieła rec.) Karen Manheim Teel (aut. dzieła rec.) s. 612-613
"Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły", Witold Starnawski, Warszawa 2005 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Witold Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 614-616
"Ludzie dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz", pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Henryk Świebocki (aut. dzieła rec.) s. 616-618